Projecten

Als kanker je raakt

De confrontatie met kanker heeft een grote impact en roept veel levens- en zingevingvragen op. Vragen kunnen zich genadeloos opstapelen, ze gaan over kwetsbaarheid, over

Lees verder

Kaarsenkapel Camillus

Op het terrein van het voormalige verpleeghuis Camillus in Roermond wordt een interreligieuze kaarsenkapel gerealiseerd. Op dit terrein wonen nu mensen met een lichamelijke beperking,

Lees verder

Kids For Cape Town

In 2020 gaan 16 jongeren uit de Grote Kerk Gemeente van Dordrecht voor een bouwproject naar Zuid-Afrika. Met elkaar hebben zij al een behoorlijke som

Lees verder

Stichting Jij bent TOV

De stichting ‘Jij bent TOV’ in Tiel runt een inloophuis en restaurant samen met mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daar worden gratis

Lees verder

Stichting H3O

Stichting H3O is een stichting met scholen voor christelijk voortgezet onderwijs, basisonderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang in Dordrecht. In het kader van 400 jaar synodeherdenking worden

Lees verder

Mission Aviation Fellowship

Mission Aviation Fellowship werkt voor mensen die in afgelegen gebieden leven. Met 130 vliegtuigjes en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie.

Lees verder

Musical Maria

Vanuit de Prot. Gemeente Leidschendam is er een musicalgroep die in 2016 een musical Jozef heeft uitgevoerd, met groot succes. In 2019 zetmen een soortgelijk

Lees verder

Verpleeghuis Crabbehoff

Verpleeghuis Crabbehoff in Dordrecht heeft verschillende afdelingen, b.v. thuishulp, eerstelijns gezondheidszorg, zoals fysio- of ergotherapie, maar ook intensieve geriatrische zorg, e.d. In de afdeling psychogeriatrische

Lees verder

Agapè

En chr. sociale instelling met als doel digitale hulp in nood te bieden. Talloze mensen zoeken  op internet in de hoop daar hulp te vinden

Lees verder

3 x M

De stichting 3 x M (More Message in the Media) is een non-profit organisatie, die zich richt op het verkondigen van het Evangelie in moeilijk

Lees verder

Bijbelvereniging

De Bijbelvereniging, voorheen de Gideons, stelt zich ten doel bijbels of gedeelten ervan om niet te verspreiden. Momenteel heeft de stichting een assortiment van meer

Lees verder

Inloophuis Stichting De Hoop

Stichting ‘Vrienden van De Hoop’ helpt mensen die in nood zijn. Ongeacht geloof, huidskleur, sekse, seksuele voorkeur en status. Elk mens is waardevol.Binnen de Stichting

Lees verder

CGK Urk

De afgelopen jaren constateerde men dat in de kerkelijke gemeente steeds meer mensen met een andere taal en afkomst de bijeenkomsten bezoeken en ook lid

Lees verder

Chr. Basisschool het Kristal

Vanaf begin 2015 zijn er gesprekken tussen de Chr. Basisschool het Kristal en verpleeghuis De Sterrenlanden. Begonnen is met een project ‘Verbinding’, waaraan vooral de

Lees verder

Stichting Ridderkind

De Stichting Ridderkind werkt op christelijke basisscholen en wil met het door de medewerkers van deze stichting ontwikkelde programma een bijdrage leveren aan de sociaal

Lees verder

Ebenezer School Malawi

In Nkomo in Centraal Malawi is sinds 2000 het z.g. Ebenezer Institute of Learning in werking. Dit instituut is door de Stichting Ebenezer School Malawi

Lees verder

Stichting Alpha Nederland

De Stichting Alpha Nederland houdt zich bezig met de organisatie van allerlei cursussen. Een ervan is de Parenting Course, waarvoor subsidie is aangevraagd. Deze cursus

Lees verder

Casa Ruchama

Vanuit de Maranathakerk in Rotterdam-Zuid is in 2011 en werkgroep opgericht, die zich bezighoudt met weeskinderen in de stad Arad in West-Roemenië. Er is daar

Lees verder

Stichting EU-Roma

In het arme Roemenië is ook de stichting EU-Roma actief. Een actieve groep vrijwilligers in het noorden van het land is druk bezig met een

Lees verder

Kleuterschool Ovitoto

In Namibië bevindt zich de kleuterschool Ovitoto, met ca 100 kleuters. Ovitoto is een afgelegen gebied, meestal is er in die gebieden helemaal geen kleuterschool

Lees verder

Zaans Interkerkelijk Mannenkoor

Het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor, bestaande uit 120 leden, zingt regelmatig in het land voor ziekenhuizen, bejaardenhuizen, kerken, maar heeft ook concertavonden. Ook soms bij begrafenissen

Lees verder

Stichting Het Passion

Time-out voorziening Het Passion in de Achterhoek is een diaconale stichting die zich inzet voor dak- en thuisloze jongeren en bevindt zich in een rustige

Lees verder

Stichting Asian Care

Stichting Asian Care heeft een tweetal Mission Schools in Pakistan met in totaal 330 kinderen en 24 leerkrachten. De ouders zijn financieel nauwelijks in staat

Lees verder

Youth For Christ

Jeugdleiders die bezig zijn of willen beginnen met missionair jeugdwerk, zowel binnen als buiten de kerk worden door Youth For Christ daarin ondersteund. Deze organisatie

Lees verder

Stichting Phoneo Aduard

De stichting Phoneo is een christelijke stichting, die zich het lot aantrekt van misdeelden in diverse delen van de wereld. Een bijzondere hulpvraag aan onze

Lees verder

Stichting Stephanos

De Stichting Stephanos in Katwijk is een interkerkelijke organisatie die diaconale hulp biedt aan de allerarmsten. Het project waarvoor subsidie is gevraagd betreft hulp aan

Lees verder

Het Erfdeel

In de regio Werkendamis door een aantal mensen vanuit diaconaal perspectief een project gestart om hulp te bieden aan kwetsbare jongeren. Zij kochten in 2007

Lees verder

Waypoint Kampen

De Stichting Waypoint Kampen houdt zich bezig met hulpverlening aan verslaafde jongeren of jongeren die dreigen verslaafd te raken. De Stichting gaat uit van de

Lees verder

Navigators – LEF

De stichting Navigators – LEF organiseert een tweejarig trainingstraject voor jeugdleiders uit allerlei kerkelijke stromingen en organisaties. In die twee jaar leren jeugdleiders van elkaar

Lees verder

Friends of Al Falah

Het doel van de stichting ‘Friends of Al Falah’ is het ondersteunen van het jongerenwerk en de minder bedeelde jongeren in het streng islamitische Quetta,

Lees verder

Raad van Kerken

Maatschappelijke stages zijn de laatste jaren in Nederland overal; zichtbaar geworden, in alle onderwijssoorten ontwikkelt men activiteiten om daar inhoud aan te geven.Ook de Raad

Lees verder

Stichting Unie Nzv

De Stichting Unie Nzv omvat de organisaties Kwintessens en Edukans. Edukans houdt zich vooral bezig met onderwijs in ontwikkelingslanden, Kwintessens met de ontwikkeling van educatieve

Lees verder

SchuldHulpMaatje

Een miljoen Nederlanders vraagt zich dagelijks af hoe zij financieel het einde van de maand kunnen halen. Vier van de tien gezinnen lukt dat ook

Lees verder

World Servants Dubbeldam

De World Servants Groep in Dordrecht-Dubbeldam heeft naast de landelijke organisatie een eigen doel voor ogen. De plaatselijke actiegroep wil in oktober 2013 voldoende geld

Lees verder

Stichting Shadrach Maloka

De Stichting Shadrach Maloka ondersteunt een groot aantal verschillende projecten in zuidelijk Afrika, zoals o.a. een ziekenhuis in Malawi, een kindertehuis in Zuid-Afrika. Ook is

Lees verder

Stichting Hadassahoeve

Steeds meer jongeren vragen om hulp, omdat zij zich niet zelfstandig staande kunnen houden in de maatschappij. De leiding van de Hadassahoeve tracht jongeren die

Lees verder

Stichting Het Mosterdzaad

Stichting Het Mosterdzaad in Veendam is een kleinschalig project voor begeleid wonen in Veendam. De opvang die deze stichting biedt is speciaal bedoeld voor mensen

Lees verder

Stichting Cavent

Stichting Cavent is een zorginstelling die al meer dan 40 jaar hulp, begeleiding en ondersteuning biedt aan mensen met een (verstandelijke) beperking in de Hoeksche

Lees verder

Stichting Present Drechtsteden

Stichting Present Drechtsteden wil vanuit een christelijk sociale basis een maatschappelijke beweging op gang brengen, waarbij mensen, met hun beschikbare mogelijkheden, het vanzelfsprekend vinden zorg

Lees verder

Voedselbank Dordrecht e/o

Wekelijks eten circa 20.000 gezinnen, dat zijn ruim 50.000 mensen in Nederland van een voedselpakket dat zij gratis van de voedselbank krijgen. Om in aanmerking

Lees verder

World Servants

De stichting ‘World Servants’ is een organisatie die met hulp van vrijwilligers (jongeren en volwassenen) uit Nederland in ontwikkelingslanden klaslokalen, klinieken en huizen  bouwen. Deze

Lees verder

Stichting Edukans

Het project Edukans van de Unie voor chr. onderwijs geeft kinderen in ontwikkelingslanden vaardigheden en kennis waar ze hun verdere leven profijt van hebben. Er

Lees verder

Nederlands Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap vertaalt en verspreidt de Bijbel in het eigen taalgebied en ondersteunt de vertaling en de verspreiding van de Bijbel wereldwijd. Het motto

Lees verder

I.K.A.A.

De Interkerkelijke Kommissie Aangepaste Arbeid in Dordrecht houdt zich bezig met de organisatie van kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking. In de reguliere kerken

Lees verder

Stichting I.K.O.S.

De stichting IKOS is een landelijk orgaan, dat zich bezighoudt met het godsdienstig vormingsonderwijs op openbare scholen. Daarin participeren verschillende protestantse kerken.  De landelijke IKOS

Lees verder