Bestuur en organisatie

Het Stronck Kemp Fonds is een onafhankelijke stichting. Statutair is bepaald dat het bestuur uit ten minste 7 en maximaal 11 leden bestaat. Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn en de christelijke grondslag en werkwijze van de stichting te onderschrijven.

Op dit moment bestaat het bestuur uit 5 leden. Omdat het bestuur besloten heeft om overeenkomstig de statuten uit te gaan van het minimum aantal leden van 7 is er sprake van twee vacatures. Gedacht wordt aan minimaal één op financieel terrein geschoold bestuurslid.

Onderstaand worden vermeld de samenstelling van het thans vigerende bestuur, adres en contactgegevens van de stichting.

Voorzitter:
Dhr. B. Bastiaanse
voorzitter@stronckkempfonds.nl

 

Secretaris:
Mevr. J.N. Vermeulen- van Halem
secretaris@stronckkempfonds.nl

 

Penningmeester:
Dhr. L. Belder
penningmeester@stronckkempfonds.nl

 

Bestuursleden:
Dhr. J.A. Bax,
Mevr. J. de Vlaming- van der Schans

 

Adres secretariaat:
Het Stronck-Kemp Fonds,
Postbus 9068,
3301 AB Dordrecht

 

Vergaderlocatie:
Bestuursbureau Scholen van Oranje,
Dubbelsteynlaan 54,
3319 EL Dordrecht

 

E-mail: info@stronckkempfonds.nl

Website: www.stronckkempfonds.nl

KVK: KVK-nummer 41118547

ANBI-status

Het Stronck-Kemp Fonds is door de Belastingdienst gekwalificeerd als een ANBI-instelling. Een gift aan een ANBI is aftrekbaar voor uw aangifte inkomstenbelasting. Maar er zijn wel voorwaarden. Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl/giften

Naam ANBI: Stichting Het Stronck-Kemp Fonds
Fiscaal nummer: 801037414
Contactgegevens: Contact