Doelstelling

Stichting het Stronck-Kemp Fonds stelt zich tot doel, uit de opbrengsten van het beheerde vermogen, stichtingen of verenigingen te ondersteunen die actief zijn op het gebied van protestants christelijk onderwijs en/of christelijk en sociaal terrein.

Voor meer informatie wordt verwezen naar ons donatiebeleid en/of de statuten:

Om voor een donatie in aanmerking te kunnen komen, dient te worden voldaan aan de criteria zoals verwoord in artikel 2 van de statuten.

 

Het gebied waarin de stichting werkzaam wil zijn is met ingang van het jaar 2022 sterk ingekrompen. Behoorde in het verleden in theorie de hele wereld tot haar werkgebied, thans is dit gebied beperkt tot het ondersteunen van organisaties die gevestigd zijn in ofwel werkzaam zijn vanuit een straal van 35 km met Dordrecht als middelpunt.

 

Een donatie wordt éénmalig voor een jaar verstrekt. Indien gewenst dient het daarop volgende jaar een nieuwe aanvraag worden gedaan.