Historie

Het Stronck-Kemp Fonds is ontstaan uit de Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending, een schoolbestuur met een aantal scholen voor kleuteronderwijs, basisonderwijs en een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Dordrecht.

 

Toen deze vereniging in oktober 1976 precies 100 jaar bestond, is tijdens de bestuursvergadering van 4 oktober 1976 besloten een fonds te stichten, dat jaarlijks van de opbrengst uitkeringen kan doen ten behoeve van het doel der vereniging, zoals dat was geformuleerd in de laatste zin van artikel 1 van de statuten: “….. alsmede het bevorderen en steunen van evangelisatiearbeid”.

Het fonds kreeg bij die gelegenheid de naam van twee oprichters van de Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending”, namelijk dr. J.J. Stronck en de heer M. Kemp.

Beide heren hebben in 1876 het initiatief genomen om deze vereniging op te richten en schonken een eerste lening van in totaal fl. 7700,–, waarmee een gebouw “tot het houden van bijeenkomsten van godsdienstige aard” kon worden aangeschaft.  Kort daarna besloot men het eerste schoolgebouw te laten bouwen. De heren Stronck en Kemp schonken daarvoor een bedrag van fl. 35.000,–  In 1882 wordt besloten tot de bouw van een tweede school. De heren Stronck en Kemp schonken daarvoor samen een bedrag van fl. 22.000,-

 

Bij de oprichting van het Stronck-Kemp Fonds is besloten om als startkapitaal een bedrag van fl. 90.000,– mee te geven.

Dit was namelijk ook het bedrag dat de heren Stronck en Kemp in de periode van 1876 tot 1884 aan de Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending hadden geschonken. Met de oprichting van het fonds heeft het bestuur voldaan aan de wens van een vroegere voorzitter om de naam van de stichters in herinnering te houden.

 

Met ingang van 1 januari 1988 gaat door een besturenfusie de ‘Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending’ op in de ‘Stichting voor Protestants-Christelijk Onderwijs’, die door een latere fusie weer wordt gevolgd door de ‘Stichting H3O’.