Stichting Geloofsinburgering

Inburgeren gaat over veel meer dan leren kennen van de Nederlandse taal en het vinden van werk. Migranten hebben ook andere vragen: hoe kunnen zij en hun kinderen hun identiteit en religie vormgeven in een voor hen vreemde cultuur? Stichting Geloofsinburgering stimuleert liefdevolle multiculturele gemeenschappen. Het is verrijkend als geboren Nederlanders én migranten samenleven. Er zijn meer dan één miljoen christenmigranten. Hen willen zij een warm thuis bieden waar ze kunnen geloven. Ook migranten met andere geloofsachtergronden kunnen vragen krijgen over het christelijk geloof. Omdat in Nederland vrijheid is voor hun religieuze zoektocht. Hen willen zijn daarbij respectvol begeleiden.

 

Voor het project ‘Freedom Focus cursus voor Arabischtalige vluchtelingen in Nederland’ heeft het bestuur van het Stronck-Kemp Fonds besloten een éénmalige donatie te doen.