Het Spectrum-Hospice De Patio

Tijdens de laatste levensdagen is aandacht en tijd hebben voor de mensen in de omgeving het belangrijkste. Wie niet thuis kan blijven door omstandigheden, kan die laatste periode doorbrengen in Hospice De Patio. Het Spectrum biedt een continue en totale zorg die het lijden zoveel mogelijk beperkt en verzacht.

 

Het bestuur van het Stronck-Kemp Fonds heeft besloten om in 2022 éénmalig een bijdrage te leveren voor de nieuwbouw van het hospice.

 

Meer informatie over het Spectrum en het hospice https://hetspectrum.nl/palliatieve-zorg/hospice-de-patio/