Voorwaarden

Voor het verkrijgen van financiële middelen hanteert Stichting het Stronck-Kemp Fonds een aantal criteria. Indien u meent dat u aan de genoemde criteria voldoet nodigen wij u van harte uit om een aanvraag te doen.

De criteria:

  • De doelstelling en de feitelijke activiteiten van de aanvragende instelling moeten passen bij de doelstelling en de grondslag van Het Stronck-Kemp Fonds
    • “Stichting Het Stronk-Kemp Fonds heeft ten doel het bevorderen en steunen van arbeid op christelijk en sociaal terrein alsmede het bevorderen van en het verlenen van steun aan Protestants-Christelijk onderwijs.”
  • De aanvragende instelling moet een  rechtsvorm hebben van vereniging of stichting.
  • De aanvragende instelling moet een onderbouwd plan kunnen overleggen voorzien van een financiële paragraaf waaruit de noodzaak van de aanvraag blijkt.  
  • Er moet een ANBI inschrijving of een CBF-keurmerk (Centraal Bureau Fondsenwerving) aanwezig zijn.
  • Er dient jaarlijks een financiële verantwoording plaats te vinden bestaande uit een op te stellen jaarverslag waarbij wordt aangegeven hoe de controle op de juistheid hiervan is geregeld.
  • De aanvragende instelling opereert in of vanuit het gebied met een straal van 35 kilometer met Dordrecht als middelpunt.