Stichting het Stronck-Kemp Fonds

Voortgekomen uit "De Vereeniging voor In- en Uitwendige zending" te Dordrecht, opgericht in 1876.

Stichting het Stronck-Kemp Fonds is een steunstichting, die in eerste instantie in het leven is geroepen om scholen voor protestants-christelijk onderwijs, die extra gelden nodig hebben voor b.v. onderwijsprojecten met een donatie te steunen. Eind 2006 heeft het bestuur besloten de doelstelling te verruimen zodat ook aanvragen voor christelijk sociale doeleinden kunnen worden ingediend. Elders op deze website vindt u daarover meer gegevens en kunt u lezen aan welke voorwaarden een aanvraag dient te voldoen om door het bestuur van de Stichting in behandeling te worden genomen.

Donatie aanvragen

Om in aanmerking te komen voor een donatie dient u te voldoen aan een aantal criteria.

De geschiedenis

Het Stronck-Kemp Fonds is ontstaan uit de Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending. Het fonds kreeg bij die gelegenheid de naam van twee oprichters van de Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending”, namelijk dr. J.J. Stronck en de heer M. Kemp.

Het bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit 6 personen die op vrijwillige basis de stichting vertegenwoordigen.