Stichting Het Stronck Kemp Fonds
Stichting Het Stronck Kemp Fonds
`

Welkom

Welkom op de website van de stichting 'Het Stronck-Kemp Fonds'.

Het Stronck-Kemp Fonds is een steunstichting, die in eerste instantie in het leven is geroepen om scholen voor protestants-christelijk onderwijs, die extra gelden nodig hebben voor b.v. onderwijsprojecten met een gift te steunen. Langzamerhand heeft het bestuur van het Stronck-Kemp Fonds de doelstelling verruimd en kunnen ook aanvragen worden ingediend voor christelijk sociale doeleinden. Elders op deze website vindt u daarover meer gegevens en kunt u lezen aan welke voorwaarden een aanvraag dient te voldoen om door het bestuur van de Stichting in behandeling te kunnen worden genomen.