Aanvraagformulier

  1. Criteria


  1. Valt de doelstelling van uw instelling en het project waarvoor u een donatie wilt aanvragen binnen de categorieën christelijk en sociaal of het protestants-christelijk onderwijs?*


  U voldoet niet aan de criteria en kunt daarom geen aanvraag doen.

  2. Heeft Uw instelling een officiële rechtsvorm zoals vereniging of stichting?*

  U voldoet niet aan de criteria en kunt daarom geen aanvraag doen.

  3. Heeft uw instelling een ANBI inschrijving of een CBF-keurmerk?*


  3.1 Voldoet u toch aan criteria 1?*


  U voldoet niet aan de criteria en kunt daarom geen aanvraag doen.

  4. Kunt u een deugdelijk onderbouwd plan voorzien van een financiële paragraaf/begroting overleggen?*

  U voldoet niet aan de criteria en kunt daarom geen aanvraag doen.

  5. Wordt er jaarlijks een jaarverslag opgesteld dat kan dienen als financiële verantwoording van de baten en lasten waarbij wordt aangegeven hoe de controle hierop is geregeld (kascontrolecommissie of accountantscontrole)?*


  U voldoet niet aan de criteria en kunt daarom geen aanvraag doen.

  6. Bevindt uw instelling zich in de regio van 35 km rond Dordrecht?*

  U voldoet niet aan de criteria en kunt daarom geen aanvraag doen.

  2. Algemene informatie


  3. Aanvraag
  Heeft u eerder een donatie aangevraagd bij het SKF?*

  Graag ontvangen wij het volgende;

  a. Volledige projectbeschrijving

  b. Begroting met (meer)jaarplan(nen)

  c. Laatste jaarverslag / jaarrekening

  d. Statuten van de organisatie

  e. Uittreksel van de Kamer van Koophandel

  U heeft niet alle velden ingevuld.
  U voldoet niet aan de criteria en kunt daarom geen aanvraag doen.
  * Verplicht veld

  U voldoet aan de criteria zoals hier beschreven.

  Graag ontvangen wij het volgende;
  a. Volledige projectbeschrijving
  b. Begroting met (meer)jaarplan(nen)
  c. laatste jaarverslag/ jaarrekening
  d. Statuten van organisatie