Stichting Geloofsinburgering

Er komen steeds meer vluchtelingen in Nederland wonen. Veel mensen weten niet, dat een behoorlijk aantal van hen christen is.. Voor migrantenchristenen is het niet eenvoudig om in de Nederlandse samenleving hun geloof te behouden. Scholen en hulporganisaties zijn vaak seculier en de verbinding tussen migranten en de Nederlandse kerk is veelal beperkt. Als gevolg daarvan dreigt de vluchteling het geloof te verliezen met als gevolg eenzaamheid en soms, mede door andere oorzaken, ook depressie. De stichting Geloofsinburgering heeft zich als missie gesteld om het contact tussen de migrant en de kerken te helpen bevorderen. De stichting zoekt daartoe contact met de kerken en wil mede een brugfunctie tussen kerk en migrant zijn. 


Het Bestuur van het Stronck-Kemp Fonds heeft besloten een eenmalige donatie te doen voor dit belangrijke werk.
Over deze stichting en de door hen opgezette projecten is meer te vinden op de website:
www.geloofsinburgering.nl