Vacatures

Op dit moment bestaat het bestuur uit 5 leden. Omdat het bestuur besloten heeft om overeenkomstig de statuten uit te gaan van het minimum aantal leden van 7 is er sprake van twee vacatures. Momenteel wordt er gezocht naar bestuursleden met een financiële achtergrond en/of affiniteit met IT.