Voorwoord

In 2023 heb ik het voorzitterschap van het Stronck Kempfonds overgenomen van Frans Pieters die in verband met verhuizing zijn voorzitterschap heeft beëindigd. Het bestuur is hem erkentelijk voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

Zelf ben ik in 1980 als docent benoemd bij de school van voortgezet onderwijs behorende bij de “Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending”. Na 40 dienstjaren ben ik als directeur van deze school, nu deel uitmakend van de Stichting H3O, met pensioen gegaan. Graag lever ik nu een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van het Stronck-Kempfonds

Naast de nog steeds voortdurende oorlog in Oekraïne werden we op 7 oktober ook opgeschrikt door de bloedige aanslag van Hamas op Israël. We leven helaas in zeer onzekere tijden. Dat vraagt om voortdurende bezinning en dit komt ook in onze bestuursvergaderingen aan de orde.

Na een slecht financieel jaar 2022 is er een goed herstel geweest in 2023. In een vijftal bestuursvergaderingen zijn de aanvragen voor sociaal christelijke doeleinden besproken. Het aantal aanvragen is dit jaar minder geweest dan het voorgaande jaar.  Dit lagere aantal wordt besproken en ook de nog openstaande vacatures binnen het bestuur vraagt onze bijzondere aandacht in de komende tijd.  Tenslotte staat ook de website van het Stronck-Kempfonds vast op onze agenda om deze actueel te houden.

Dordrecht, 24 april 2024

Bas Bastiaanse

voorzitter