World Servants

De stichting ‘World Servants’ is een organisatie die met hulp van vrijwilligers (jongeren en volwassenen) uit Nederland in ontwikkelingslanden klaslokalen, klinieken en huizen  bouwen. Deze gebouwen zijn onderdeel van programma’s gericht op verbetering van de basisgezondheidszorg, onderwijs en leefomstandigheden van de gemeenschappen. De vrijwilligers betalen hun eigen reis- en verblijfkosten, hun vorming en training, maar dragen daarnaast ook nog bij in de bouwkosten.


De overblijvende tekorten worden bijeengebracht door World Servants.

Het Stronck-Kemp Fonds steunt deze stichting al vele jaren, in 2008 hebben wij een bouwproject in Ecuador (Flor de Guayabamba) ondersteund, in 2009 is het sponsorbedrag geoormerkt voor een bouwproject in Ghana.

Voor 2011 heeft het bestuur een eenmalig bedrag gedoneerd voor de bouw van klaslokalen en latrines ten behoeve van de gemeenschap Limoncito in het noordwesten van Ecuador en in 2012 gaat de organisatie klaslokalen bouwen in de buurt van Vittal (in India). Ook daarvoor gaat het Stronck-Kemp Fonds ‘een steentje bijdragen’.

Voor meer gegevens over de World Servants: www.worldservants.nl