Waypoint Kampen

De Stichting Waypoint Kampen houdt zich bezig met hulpverlening aan verslaafde jongeren of jongeren die dreigen verslaafd te raken. De Stichting gaat uit van de Vereniging tot Heil des Volks, waar nog diverse andere hulpverleningsinstanties deel van uitmaken.
Vanaf 2014 gaat Waypoint zich bezig houden met een ‘buddyproject’ Koersen naar Vrijheid. Een buddy is een vrijwilliger die door Waypoint toegewezen kan worden aan een jongeren met een dringende hulpvraag over zijn of haar verslaving of het gebruik van middelen.
Waypoint traint deze buddy’s, die zich na een opleidingsfase als vrijwilliger naast hundagelijks werk gaan inzetten voor de persoon waar zij mee verbonden zijn.


Waypoint is ook met verschillende projecten gestart om gelden te genereren, maar ook een sociale bedoeling hebben, zoals de onlangs gestarte kledingbeurs.

Het Stronck-Kemp Fonds steunt dit belangrijke werk de komende jaren met een jaarlijkse gift.
Meer informatie over Waypoint Kampen is te vinden op de website 
www.totheildesvolks.nl/waypoint-kampen/home‎