Vrienden van het Holy Land Institute for the Deaf

In Jordanië is de stichting The Holy Land Institute for the Deaf werkzaam, een christelijke stichting die sociale arbeid verricht onder dove kinderen. Op het gebied van onderwijs en opvoeding wordt veel werk verzet, waaronder o.a. het aanleren van een doventaal.
Het Stronck-Kemp Fonds wil met ingang van 2013 een aantal jaren financieel meehelpen om dit werk mogelijk te maken door de aanschaf van lesmateriaal en het aantrekken van bevoegd onderwijspersoneel.  
Meer informatie over het werk van het Holy Land Institute treft u aan op de website van de stichting:


www.holyland-deaf.org/nl