Voedselbank Dordrecht e/o

Wekelijks eten circa 20.000 gezinnen, dat zijn ruim 50.000 mensen in Nederland van een voedselpakket dat zij gratis van de voedselbank krijgen. Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket mag men als alleenstaande niet meer dan € 175,– per maand overhouden na aftrek van de vaste lasten zoals huur, gas, water, licht en verzekering. Voor gezinnen gelden iets andere richtlijnen. Elk jaar worden er meer dan 900.000 pakketten uitgedeeld.


De missie van de voedselbank is zeer ideëel: men gaat verspilling van voedsel tegen door dit bij bedrijven in te zamelen en gratis te verstrekken aan mensen die in Nederland onder de armoedegrens leven.

De voedselbank betaalt niet voor voedsel. Het werk wordt op dit moment verricht door ongeveer 5000 onbetaalde vrijwilligers. Op korte termijn wordt de Voedselbank Dordrecht meer zelfstandig en opereert niet meer vanuit de Voedselbank Rotterdam. Met ingang van 2012 gaat het Stronck-Kemp Fonds deze voedselbank structureel financieel steunen.
In 2013 is het jaarthema van het Stronck-Kemp Fonds: voedselhulp. Daarom wordt er in 2013 een extra bedrag uit de voor dit doel gereserveerde gelden overgemaakt naar de Voedselbank. 

Vanaf 2018 gaat het Stronck-Kemp Fonds de Voedselbank Dordrecht weer voor een aantal jaren financieel steunen. 

Meer over de voedselbank treft u aan op de website
www.voedselbankdordrecht.nl