Vespers Grote Kerk Dordrecht

Al vele jaren houdt de Grote Kerkgemeente in Dordrecht tweewekelijks een vesperdienst. Een aantal keren per jaar wordt er een Bach-cantate uitgevoerd door het Drechtsteden Bachkoor of de eigen Sura-cantorij. Ook andere gerenommeerde koren, solisten en ensembles werken regelmatig aan de vespers mee. Om deze vespers, en dan in het bijzonder de cantatediensten, te kunnen blijven uitvoeren zijn nogal wat kosten gemoeid.
Het bestuur van het Stronck-Kemp Fonds faciliteert dit initiatief voor meerdere jaren.


Meer informatie over de activiteiten van de Grote Kerkgemeente zijn te vinden op de website: www.grotekerk-dordrecht.nl