Verpleeghuis Crabbehoff

Verpleeghuis Crabbehoff in Dordrecht heeft verschillende afdelingen, b.v. thuishulp, eerstelijns gezondheidszorg, zoals fysio- of ergotherapie, maar ook intensieve geriatrische zorg, e.d. In de afdeling psychogeriatrische afdeling wonen mensen, bij wie het geestelijk functioneren geleidelijk of abrupt achteruit gaat. Meestal treedt als eerst vaak geheugenverlies op. Wanneer de stoornissen zo ernstig zijn dat iemand niet meer goed kan functioneren en de diagnose ‘dementie’ is vastgesteld, waardoor zij in het verpleegtehuis zijn opgenomen.


De leiding van Crabbehoff heeft een plan opgesteld om voor cliënten van deze afdeling een herinneringskastje aan te brengen naast de toegangsdeur met voorwerpen uit het verleden van de cliënt, waardoor herinneringen aan gelukkiger tijden mogelijk kunnen worden teruggehaald.
Om dit plan te realiseren heeft de leiding een subsidieverzoek bij het Stronck-Kemp Fonds ingediend. Het bestuur heeft besloten om in 2019 een eenmalige gift voor dit goede doel beschikbaar te stellen.

Voor meer gegevens over dit verpleeghuis: www.zorggroepcrabbehoff.nl