Stichting Tekenen voor kinderen

De Stichting ‘Tekenen voor Kinderen’ tekent voor alle zieke kinderen in bijna alle Nederlandse ziekenhuizen. Een tekenaar tekent maandelijks 1 of 2 maal op kinderafdelingen van de ziekenhuizen en doet dit in nauw overleg met de pedagogische zorg van de instelling. 
De stichting zet zich in om kinderen in ziekenhuizen op te vrolijken door voor hen tekeningen te laten maken die door een bezoekend tekenaar live op de rand van het bed worden gemaakt. De tekenaar doet dat op verschillende wijze, b.v. door een kind een paar lijnen op papier te laten zetten, waarna de tekenaar er een mooie tekening van maakt. Hiermee wordt bijgedragen het kind zijn trauma’s van opname, behandeling en eventuele operatie te helpen verwerken.


Het Stronck-Kemp Fonds wil dit project van harte ondersteunen met een gift in 2016.
Voor meer gegevens over deze stichting verwijzen wij naar de website:
www.tekenenvoorkinderen.nl