Stichting Stephanos

De Stichting Stephanos in Katwijk is een interkerkelijke organisatie die diaconale hulp biedt aan de allerarmsten. Het project waarvoor subsidie is gevraagd betreft hulp aan weeskinderen in Malawi, een van de vijf armste landen ter wereld. Volgens schattingen kent Malawi ruim een miljoen weeskinderen door de problematiek rond aids / HIV.


Het Stronck-Kemp Fonds wil hierin graag de helpende hand bieden door voor 2014 een gift naar deze stichting over te maken.

Voor meer informatie over deze stichting wordt verwezen naar de website 
www.stephanos.nl