Stichting Stephanos Werkendam

Stichting Stephanos Werkendam tracht verlichting in de nood in Malawi te brengen door mee te werken aan de ontwikkeling van kinderen daar. De jeugd wordt daar geteisterd door malaria en aids, waardoor er onnoemelijk veel weeskinderen zijn. Stephanos is daar aanwezig om onderwijs te geven, voedsel en kleding te verstrekken. Zij doen dat vanuit een bijbelse visie.
Omdaty de werkeloosheid in Malawi torenhoog is, (80%), is het bieden van een goede opleiding een van de voorwaarden om later verzekerd te zijn van een baan en daarmee zelfvoorzienend te zijn in het levensonderhoud.


Op de website van de stichting is meer over dit project te vinden:
www.stephanos.nl