Stichting Shadrach Maloka

De Stichting Shadrach Maloka ondersteunt een groot aantal verschillende projecten in zuidelijk Afrika, zoals o.a. een ziekenhuis in Malawi, een kindertehuis in Zuid-Afrika. Ook is de stichting werkzaam onder aidspatienten, en de opvang van aids-weeskinderen. Een belangrijk onderdeel van het werk is het ‘self-supporting’ maken van mensen, zodat zij ook in de toekomst in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, onderdeel daarvan is bijvoorbeeld ook het verstrekken van kunstmest en zaaigoed, maar wanneer er in een bepaald gebied honger heerst zorgt deze stichting ook voor de aankoop en verdeling van mais.


Het Stronck-Kemp Fonds steunt Shadrach Maloka in 2012 met een gift.

Meer over deze stichting vindt u op de website:
www.shadrachmaloka.nl