Stichting Present Drechtsteden

Stichting Present Drechtsteden wil vanuit een christelijk sociale basis een maatschappelijke beweging op gang brengen, waarbij mensen, met hun beschikbare mogelijkheden, het vanzelfsprekend vinden zorg te dragen voor elkaar en de samenleving. De stichting daagt mensen uit om zich minimaal één dag per jaar beschikbaar te stellen door samen met anderen iets te doen voor iemand anders, iets waar zij zelf ook plezier aan hebben. Zo kan men denken aan:
*tuinen opknappen, woningen schoonmaken, behangen;
*bij instellingen sociale activiteiten verrichten, zoals wandelen met ouderen;
*schoonmaak- en opruimwerkzaamheden in de wijk…


Sinds enige tijd werkt de stichting Present plaatselijk ook samen met de stichting Hulp in Praktijk (HiP) die vergelijkbaar werk ook landelijk doet. Voor het plaatselijke werk worden de activiteiten op elkaar afgestemd en gebundeld. Met ingang van 2013/2014 is de Stichting HiP bijna geheel opgegaan in de Stichting Present.

Het Stronck-Kemp Fonds heeft het werk voor de Stichting Present in 2011 financieel gesteund, en heeft besloten dat voor de komende jaren voort te zetten. Na elke drie kalenderjaren wordt bepaald of en zo ja, met welk bedrag het werk van de stichting verder zal worden ondersteund. 

Meer informatie over het werk van stichting Present vindt men op:
www.stichtingpresent-dordrecht.nl