Stichting I.K.O.S.

De stichting IKOS is een landelijk orgaan, dat zich bezighoudt met het godsdienstig vormingsonderwijs op openbare scholen. Daarin participeren verschillende protestantse kerken.  De landelijke IKOS werkt ook samen met andere organen die zich met godsdienstig vormingsonderwijs bezighouden, zoals het Humanistisch Vormingsonderwijs, en de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond.


De doelstelling wordt als volgt verwoord: “De Landelijks stichting IKOS zet zich in voor godsdienstig vormingsonderwijs op openbare en algemeen bijzondere scholen met als doel door middel van een introductie in de bijbelse en geloofstradities de leerlingen te stimuleren om een eigen levensbeschouwelijke  attitude te ontwikkelen en tevens respect en begrip op te bouwen voor de godsdienst of overtuiging van anderen”.

Het Stronck-Kemp Fonds steunt de plaatselijke afdeling van IKOS door een structurele meerjarige bijdrage waarmee o.a. Bijbels voor schoolverlaters worden gefinancierd. 

www.ikoslandelijk.nl