Stichting Het Mosterdzaad

Stichting Het Mosterdzaad in Veendam is een kleinschalig project voor begeleid wonen in Veendam. De opvang die deze stichting biedt is speciaal bedoeld voor mensen die om psychosociale redenen tijdelijk onderdak, verzorging en begeleiding nodig hebben.


Het doel is dat deze mensen na een periode van rust en begeleiding weer in de maatschappij kunnen functioneren. Naast opvang wordt er ook een dagprogramma aangeboden, waardoor er weer een normaal ritme in de levens van de gasten komt en zij klaar worden gemaakt voor een plek in het reguliere arbeidsproces.

Het Stronck-Kemp Fonds steun het Mosterdzaad structureel voorlopig voor de periode van 2012 tot en met 2014.

Meer informatie over deze stichting is te vinden op de website www.hetmosterdzaad.nl