Stichting Hadassahoeve

Steeds meer jongeren vragen om hulp, omdat zij zich niet zelfstandig staande kunnen houden in de maatschappij. De leiding van de Hadassahoeve tracht jongeren die zijn vastgelopen te helpen hun talenten weer te ontdekken en te gaan gebruiken. De Hadassahoeve biedt een woonplek aan een aantal meisjes tussen 16 en 23 jaar die onvoldoende vaardigheden hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Dat gebeurt in een intensieve 24-uurs opvang. Oorzaken kunnen legio zijn, zoals onder andere: gebeurtenissen in thuissituaties, ongewenste manieren van leven. 


Na een periode van rust wordt er door een aantal professionals gewerkt aan resocialisering en het toewerken aan een leven buiten de Hoeve. Middel in deze opzet is het begeleid zelfstandig wonen.

Het Stronck Kemp Fonds steunde deze stichting vanaf 2012 met een gift. In  2015 is er op de Hadassahoeve met een nieuw project gestart: het begeleid wonen van jonge vrouwen.
Meer informatie over de Hadassahoeve en in het bijzonder dit nieuwe intensieve project vindt un op de website:
www.hadassahoeve.nl