Stichting De Bewaarschool Amsterdam

In juni 2012 is de Stichting Bewaarschool opgericht, een van de vele projectstichtingen van de Chr. “Stichting Tot Heil des Volks” in Amsterdam. De stichting wil door buurtgericht kinderwerk de leefbaarheid in diverse buurten van Amsterdam verbeteren. Dat wil men bereiken door huiswerkbegeleiding, huisbezoeken, themadagen rond feestdagen, weekactiviteiten tijdens vakanties, spelinloop en kinderinloop. 
Hiermee wil de stichting een veilige plek bieden voor kinderen, en waar ook de verzorgers zich thuis voelen.