Stichting Asian Care

Stichting Asian Care heeft een tweetal Mission Schools in Pakistan met in totaal 330 kinderen en 24 leerkrachten. De ouders zijn financieel nauwelijks in staat om kinderen onderwijs te laten volgen en zijn daarom volledig afhankelijk van goede doelen. Asian Care zorgt er voor dat de scholen in staat worden gesteld om de leerlingen hun lesmaterialen, tassen en uniformen te krijgen, ook voor de maaltijden op school wordt gezorgd.
Naast het dagelijks leven in de scholen zorgt Asian Care voor de organisatie van zomerkampen voor de kinderen, waarin tevens leermiddelen wordt aangeboden, activiteiten ontplooid, docenten hun werk kunnen blijven doen.


Het Stronck-Kemp Fonds steunt dit belangrijke project door een eenmalige subsidie in 2014.

Meer informatie over deze stichting vindt u op de website:
www.asiancare.nl