Stichting Alpha Nederland

De Stichting Alpha Nederland houdt zich bezig met de organisatie van allerlei cursussen. Een ervan is de Parenting Course, waarvoor subsidie is aangevraagd. Deze cursus heeft tot doel opvoedingsondersteuning te geven aan ouders met kinderen en draagt er aan bij, dat ouders met elkaar hun vragen rond opvoeding kunnen bespreken. Ouders ondervinden op die manier steun aan anderen, die met soortgelijke opvoedingsvragen zitten. 
De cursus is gebaseerd op christelijke principes en tegelijkertijd toegankelijk en relevant voor alle ouders in Nederland. De volgende onderwerpen worden behandeld:
* het bouwen van een sterk fundament;
* voorzien in de behoefte van kinderen;
* grenzen stellen;
* gezonde relaties leren ontwikkelen;
* lange termijn doelen.


Het Stronck-Kemp Fonds steunt dit doel.

Meer informatie  over de Stichting Alpha Nederland is te vinden op de website:
www.alphanederland.org