SchuldHulpMaatje

Een miljoen Nederlanders vraagt zich dagelijks af hoe zij financieel het einde van de maand kunnen halen. Vier van de tien gezinnen lukt dat ook daadwerkelijk niet met het bestaande budget. Nog eens een half miljoen Nederlanders komt in de problemen, wanneer het financiële plaatje verandert wanneer zich een persoonlijk drama gaat voordoen, denk daarbij aan ontslag, echtscheiding, ziekte.


SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerkelijke organisaties in Nederland en het platform voor Christelijke Schuldhulppreventie (PCS). Dit vrijwilligersproject is een gezamenlijk antwoord op de grote schuldenproblematiek. De huidige economische toestand drukt ook nog eens extra zwaar op deze gezinnen.
De aanpak van SchuldHulpMaatje is erop gericht om mensen te leren om financieel gezond te leven door een structurele hulp te bieden met uitkomst voor de lange termijn.
De vrijwilligers die als ‘schuldhulpmaatje’ aan het werk gaan, worden door het landelijk projectbureau opgeleid. Na afsluiting van de cursus krijgen zij de volgende taken:
* orde brengen in de administratie van de cliënt;
* leren budgetteren;
* ondersteuning in een 3-jaarlijks traject van schuldsanering;
* nazorg in de schuldhulp om terugval te voorkomen.
Vooral dit laatste is uitermate belangrijk! 

Het Stronck-Kemp Fonds gaat deze stichting met dit belangrijke werk de komende drie jaar financieel steunen.

Meer informatie is te vinden op de website
www.schuldhulpmaatje.nl