Raad van Kerken

Maatschappelijke stages zijn de laatste jaren in Nederland overal; zichtbaar geworden, in alle onderwijssoorten ontwikkelt men activiteiten om daar inhoud aan te geven.
Ook de Raad van Kerken Nederland heeft zich daar de laatste jaren intensief mee bezig gehouden en tracht door het stimuleren van vrijwilligerswerk hierdoor de band tussen onderwijs en kerken aan te halen en te verstevigen. In het nieuw opgezette project “Nieuwe Krachten” activeert de RvK kerken en gemeentes die bij haar zijn aangesloten om zulke stages te realiseren. Men doet door:
-> de achterban van de RvK te stimuleren om stages te koppelen aan de activiteiten van de kerken;
-> goede voorbeelden te bundelen en te verspreiden;
-> bij de evaluatie in een slotconferentie de kerkelijke werkers bewust te maken van het belang van deze nieuwe vorm van vrijwilligerswerk in de kerk, en ook als leerplek voor leerlingen.


Het Stronck Kemp Fonds steunt dit werk in 2013 met een eenmalige gift.

Meer informatie is te vnden op de website: www.kerkenstage.nl