Nederlands Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap vertaalt en verspreidt de Bijbel in het eigen taalgebied en ondersteunt de vertaling en de verspreiding van de Bijbel wereldwijd.


Het motto luidt: Zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt.

Ook is er een Bijbeluitgave verschenen op CD-rom.

Het NBG werkt ook samen met andere organisaties die een on-line versie van de Bijbel uitbrengen, of on-line bijbelstudie-software aanbieden.

Het Stronck-Kemp Fonds steunt het NBG structureel.

Meer informatie over het Nederlands Bijbelgenootschap vindt u op: www.bijbelgenootschap.nl