Navigators – LEF

De stichting Navigators – LEF organiseert een tweejarig trainingstraject voor jeugdleiders uit allerlei kerkelijke stromingen en organisaties. In die twee jaar leren jeugdleiders van elkaar en van de praktijkervaring en principes van de cursusleiding van de Navigators. Aan het eind van die twee jaar gaan geloofsgroei en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand in het lokale jongerenwerk. Omdat we kiezen voor hoge kwaliteit van de cursus hebben we de organisatie 3DM uit Sheffield (Engeland) voor ondersteuning ingehuurd.


Om de investeringskosten te kunnen dekken, heeft Stichting De Navigators o.a. een beroep op het Stronck-Kemp Fonds gedaan. Het Bestuur heeft besloten voor 2013 een eenmalig subsidiebedrag ter beschikking te stellen.

Meer over dit project is te vinden op de website:

www.heblef.nu