Musical Maria

Vanuit de Prot. Gemeente Leidschendam is er een musicalgroep die in 2016 een musical Jozef heeft uitgevoerd, met groot succes. In 2019 zetmen een soortgelijk project op, de musical ‘Maria’. Vooral voor een professionele opzet van licht en geluid is er nogal wat geld nodig.
Het Stronck-Kemp Fonds wil daaraan medewerking verlenen en subsidieert dit project eenmalig.


Voor verdere informatie verwijzen we naar de website:
www.pgleidschendam.nl/musical