Kleuterschool Ovitoto

In Namibië bevindt zich de kleuterschool Ovitoto, met ca 100 kleuters. Ovitoto is een afgelegen gebied, meestal is er in die gebieden helemaal geen kleuterschool en gaan de kinderen pas op latere leeftijd met een forse achterstand naar de lagere school. De stichting Beautiful Kidz Namibia trekt zich het lot van de kleuters in de achtergebleven gebieden aan en geeft een goede voorbereiding op de lagere school. De stichting doet dat door de salarissen van de leerkrachten voor haar rekening te nemen, evenals de kosten voor maaltijden voor de kinderten, lesmaterialen, energie en water.


Het Stronck-Kemp Fonds steunt dit initiatief door een bijdrage te verstrekken.
Meer informatie over deze stichting is te vinden op de website:

www.beautifulkidznamibia.nl