I.K.A.A.

De Interkerkelijke Kommissie Aangepaste Arbeid in Dordrecht houdt zich bezig met de organisatie van kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking. In de reguliere kerken is daar meestal onvoldoende aandacht voor. Een vijftal plaatselijke kerkgenootschappen draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor dit werk.


Het Stronck-Kemp Fonds steunt dit werk structureel.

Meer gegevens over I.K.A.A. vindt u op: www.ikaa.nl