Ebenezer School Malawi

In Nkomo in Centraal Malawi is sinds 2000 het z.g. Ebenezer Institute of Learning in werking. Dit instituut is door de Stichting Ebenezer School Malawi in Barneveld opgericht. Op dit moment worden er 285 leerlingen in staat gesteld om in Malawi onderwijs te krijgen. De klassen bestaan uit 30 leerlingen per groep, er zijn 12 leerkrachten aangetrokken en 8 onderwijsassistenten. 
De vraag naar goed onderwijs is echter erg groot, de stiochting zoekt daarom naar mogelijkheden voor verdere uitbreiding en heeft een masterplan opgesteld. Op dit moment zijn er 6 schoolgebouwen in gebruik, en de fundamenten voor een 7e gebouw zijn inmiddels gelegd. 
Het bestuur van het Stronck-Kemp Fonds heeft met zijn eigen onderwijskundige achtergrond besloten om voor 2016 een eenmalioge gift voor dit project te bestemmen.


Meer informatie over dit project is te vinden op de website van de stichting:
www.stichtingesm.nl