Chr. Basisschool het Kristal

Vanaf begin 2015 zijn er gesprekken tussen de Chr. Basisschool het Kristal en verpleeghuis De Sterrenlanden. Begonnen is met een project ‘Verbinding’, waaraan vooral de leerlingen van groep 7 deelnemen. Elke 6 weken gaat op dinsdagmiddag een groep van ca. 15 leerlingen naar het verpleeghuis, waar zij door verplegers worden vrijwilligers. De leerlingen begeleiden de bewoners van de afdelingen in hun rolstoelen naar de centrale zaal waar gezamenlijke activiteiten worden gedaan. De bewoners krijgen eerst koffie en thee, dat door de leerlingen wordt uitgeserveerd. Daarna beginnen zij met activiteiten, zoals ballontenissen,  bal schieten, e.d. 
Deze activiteiten worden op korte termijn uitgebreid met voorlezen, muziek en zang.


Omgekeerd vinden er ook in de school activiteiten plaats, waar de bewoners van De Sterrenlanden naar toe komen.
Het eerstkomende grote project is een musical, die door de leerlingen in De Sterrenlanden wordt uitgevoerd.

Het Stronck-Kemp Fonds ondersteunt dit initiatief met een eenmalige bijdrage in 2017.