Stichting Het Stronck Kemp Fonds
Stichting Het Stronck Kemp Fonds
`

De Jaarlijkse Reünie in 2019....

Al vanaf de oprichting van het Stronck-Kemp Fonds organiseert het Bestuur jaarlijks in oktober of november een reünie voor oud-medewerkers van de voormalige "Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending", de schoolvereniging waar het Stronck-Kemp Fonds van uit is gegaan.

Dit jaar wordt de reünie gehouden op vrijdag 15 november 2019 vanaf ca 10.30 uur in het Wantij paviljoen te Dordrecht. 

In verband met de nieuwe privacy-wetgeving is het Bestuur verplicht om de oud-medewerkers, die elk jaar door het bestuur voor de reünie worden uitgenodigd, toestemming te vragen om de NAW-gegevens in de administratie van de Stichting op te slaan. Is deze toestemming niet schriftelijk verleend, (dat kon vorig jaar door de ingevulde antwoordstrook die op de uitnodigingsbrief stond, naar de secretaris toe te sturen, dan wel via een e-mail naar het bestuursadres), dan zijn deze gegevens uit het bestand verwijderd, met als consequentie dat deze mensen geen uitnodiging voor deze en volgende reünies meer zullen ontvangen.

Terug