Stichting Het Stronck Kemp Fonds
Stichting Het Stronck Kemp Fonds
`


Elk jaar kiest het bestuur van het Stronck-Kemp Fonds een jaarthema waaraan naast de lopende subsidieverstrekkingen apart aandacht wordt geschonken. Het Bestuur stelt jaarlijks het bedrag vast dat voor het jaarthema beschikbaar wordt gesteld.

Voor 2013 koos het Bestuur voor 'Voedselhulp'. Enkele stichtingen die hebben voldaan aan de criteria zoals die in de statuten van het Stronck-Kemp Fonds zijn verwoord hebben zich tot onze stichting gewend om voor subsidiëring in aanmerking te komen. 

Voor 2014 heeft het Bestuur gekozen voor 'Ondersteuning zomerkampwerk sociaal misdeelden'. De gelden die hiervoor beschikbaar zijn, zijn ter beschikking gesteld aan een subsidievragende stichting. 

Voor 2015 is als jaarthema gekozen: 'Meerjarige opvang van dak- en thuislozen'. Inmiddels is voor 2015 het beschikbare budget besteed.

Voor 2016 en 2017 is door het bestuur als jaarthema gekozen 'Regionaal Vluchtelingenwerk'

Voor 2018 heeft het bestuur gekozen voor 'Dak- en thuislozen regionaal'.

In 2019 heeft het bestuur geen jaarthema gekozen.

Terug